מודי שפריר האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות עובר לבנק הפועלים | בלעדי

שפריר כיהן בשמונה וחצי שנים האחרונות כאסטרטג הראשי של בנק מזרחי טפחות • במסגרת תפקידו מודי היה אמון על תחזיות המאקרו של הבנק, ועל כתיבת הסקירות הכלכליות היומיות והשבועיות ללקוחות


from גלובס זירת העסקים של ישראל
Read The Rest:walla...

Post a Comment

0 Comments