מה תעשה האינפלציה לאפיקי ההשקעה

האינפלציה מרימה ראש במקומות רבים ומביאה לעליית מדרגה בהידוק המוניטרי מצד בנקים מרכזיים, מהלך שצפויות לו השלכות קריטיות על תמחור נכסים פיננסיים • בשנה הבאה, מסתמן, ייווצרו פערים בין תשואות של נכסים שונים, בוודאי על רקע הרמה הגבוהה שלהם כיום • ומה צפוי בישראל?


from Untitled RSS Feed
Read The Rest:walla...

Post a Comment

0 Comments