בצל חשד לשחיתות במש' הבריאות: מהלך להגברת השקיפות בתרומות

רשות התאגידים שוקלת לחשוף את רשימת התרומות של התאגידים לעמותות • במקביל, נשקל תיקון חקיקה שיאפשר פרסום שמות תורמים לעמותות באינטרנט


from Untitled RSS Feed
Read The Rest:walla...

Post a Comment

0 Comments