הפועלים סוגר רבעון עם עלייה של 48% ברווח ומחלק דיבידנד ענק

תרומה משמעותית לרווח הגיעה מרישום הכנסות בסעיף הפסדי אשראי בסך 252 מיליון שקל בהשוואה להוצאות להפסדי אשראי בסך 193 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2020 • שיעור התשואה להון ברבעון עמד על 11.8%


from Untitled RSS Feed
Read The Rest:walla...

Post a Comment

0 Comments