כוכבי מדגים: ניתוק מהציבור כדי לקדם קבוצה מקורבת

החלטת הממשלה לאשר תוספת לפנסיות של הפורשים משירות קבע היא מחפירה, אך אפשר למצוא לה אמתלה פוליטית • התמיהה היא באשר למעורבותו העיקשת של הרמטכ"ל כוכבי במהלך • הלקח: עלינו להבין שהגנרלים הם לא בהכרח מושיעים שרואים את אזרחי ישראל לפני הכול


from Untitled RSS Feed
Read The Rest:walla...

Post a Comment

0 Comments