משול כחרס הנשבר: "חרסים" בונה את דמותו של אבות ישורון, קרע אחר קרע - וואלה! תרבות

בלקט שאספה בתו של המשורר, הלית ישורון, כמעט אין חציצה בין המשורר הכותב לאדם החי, בין השיר המודפס לטיוטה שחיבר או לפתק שהשאיר למחלק העיתונים, כדי שזה האחרון ידייק וישגר את העיתון למרפסת הנכונה


from וואלה! תרבות
Read The Rest:walla...

Post a comment

0 Comments