לראשונה: האוצר יפצה מעסיקים שלא יישלחו עובדים לחל"ת בסגר

הפיצוי בגובה 5,000 שקל לחודש ישולם לכל מעסיק שיעסיק עובדים מעבר למכסה מינימלית • מענקי השימור וצעדים נוספים עליהם סוכם הערב בפגישה בין שר האוצר ונגיד בנק ישראל, יובאו בתחילת שבוע הבא לאישור הממשלה


from גלובס - עיתון העסקים של ישראל
Read The Rest:walla...

Post a comment

0 Comments